Aucourant » Specials » Avg

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de belangrijkste privacyregels voor het verwerken van persoonsgevoelige informatie van burgers uit landen van de EU. Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde Europese privacywetgeving in heel Europa. In Nederland heeft de invoering van de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG stelt tot doel een verbetering van het recht op privacy voor personen, meer verantwoordelijkheden voor organisaties in de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en een toekenning van dezelfde bevoegdheden aan alle Europese privacy-toezichthouders. De Engelse benaming voor de AVG is 'General Data Protection Regulation' (GDPR).

Doelen van de AVG

De regelingen van de AVG zijn op 25 mei 2018 ingevoerd ter behartiging van een aantal doelen:
  1. Het verbeteren van de privacyrechten van personen.
  2. De verantwoordingsplicht van organisaties omtrent de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
  3. Dezelfde bevoegdheden voor álle Europese toezichthouders op de naleving van de regelingen uit de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie over iemands identiteit behoort tot de persoonsgegevens van die persoon. Ook wanneer informatie niet direct over iemand gaat, maar wel indirect informatie over diegene weergeeft, gaat het om persoonsgegevens.

Verschillende categorieën persoonsgegevens

Er zijn verschillende typen persoonsgegevens, zoals de 'gewone' persoonsgegevens, zoals de naam, adres en woonplaats van een persoon, en 'bijzondere' persoonsgegevens: de meer persoonsgevoelige informatie over een persoon, zoals iemands etnische, medische, religieuze of godsdienstige gegevens. De 'bijzondere' persoonsgegevens dienen volgens de AVG strenger beschermd te worden dan de 'gewone' persoonsgegevens. Hierom zijn er strengere regels van toepassing wanneer een organisatie met bijzondere persoonsgegevens werkt. Over het algemeen is het verboden voor organisaties om de 'bijzondere' en 'strafrechtelijke' persoonsgegevens van een persoon te verwerken.

AVG-grondslagen

De 'gewone' persoonsgegevens van een persoon mogen door organisaties worden verwerkt als er sprake is van een van de 6 AVG-grondslagen voor persoonsgegevensverwerking.

AVG-privacyrechten

Elke persoon heeft rechten omtrent de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Iemand beschikt in totaal over 8 privacyrechten. Met de invoering van de AVG zijn er meer privacyrechten bij gekomen, waardoor het recht op privact van burgers uit de EU is uitgebreid per 25 mei 2018.

AVG-verantwoordingsplicht

De organisatie die belast is met de beleid- en besluitvorming omtrent het verwerken van persoonsgegevens is de 'verantwoordelijke' organisatie. De verantwoordelijke organisaties leggen verantwoording af aan de Europese privacy-toezichthouder over het gevoerde beleid omtrent persoonsgegevensverwerking.
AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

De invoering van dezelfde Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 in de landen van de EU heeft geleid tot de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het Nederlandse sta…
AVG: Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens verwerken?

AVG: Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens verwerken?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de belangrijkste regelingen omtrent de privacywetgeving, oftewel de regels voor het omgaan met persoonsgevoelige informatie. Sinds 25 mei 201…
AVG: Wat zijn mijn privacyrechten per 25 mei 2018?

AVG: Wat zijn mijn privacyrechten per 25 mei 2018?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt sinds 25 mei 2018 de privacywetgeving in de landen van de EU waaronder Nederland. Met de invoering in de lidstaten is het recht op privacy voor…
AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

Op 25 mei 2018 was de invoering van de AVG/GDPR. Daarbij neemt voor organisatie de verantwoordelijkheid ('accountability') toe om persoonsgegevens te beschermen. De introductie van de 'verantwoordings…
Gepubliceerd door Aucourant op 28-12-2018, laatst gewijzigd op 12-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: TheDigitalArtist, Pixabay
  • https://gdpr-info.eu/
  • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/
  • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/vertaling_guidelines_leidende_toezichthouder.pdf
Schrijf mee!