Aucourant » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Wat is de sociale kredietscore in China's kredietsysteem?

Wat is de sociale kredietscore in China's kredietsysteem?

De burgerscore, meestal sociale kredietscore genoemd, bepaalt van Chinese burgers de mate waarin de Chinese autoriteiten hen aanmerken als ‘betrouwbaar’ of ‘onbetrouwbaar’. Het principe achter China's…
Wanneer ben je volgens de Awb een belanghebbende?

Wanneer ben je volgens de Awb een belanghebbende?

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschrijft in artikel 1:2 wanneer een burger of rechtspersoon kan worden aangemerkt als belanghebbende. De betekenis van het zijn van belanghebbende bij een besluit…
Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb's) beschrijven hoe de overheid zich dient te gedragen ten opzichte van burgers. Er kan een onderscheid worden gemaakt in formele en materiële begins…
Attributie, delegatie en mandaat: betekenis voor bevoegdheid

Attributie, delegatie en mandaat: betekenis voor bevoegdheid

Attributie en delegatie zijn vormen van bevoegdheidsverkrijging en bevoegdheidsverdeling. Attributie is het schapen van een nog niet bestaande bevoegdheid en deze toekennen aan Nederlandse overheidsor…
Democratie: de verschillende vormen en opvattingen

Democratie: de verschillende vormen en opvattingen

Een democratie is een volksheerschappij: een staat waar het volk regeert. Een democratie is een staat waar het volk zelf stemt over wetten of waar het volk vertegenwoordigers uitkiest die de wetten ma…
AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

Volgens de AVG zijn er 3 verschillende categorieën van persoonsgegevens en een organisatie mag slechts één categorie van persoonsgegevens verwerken. De invoering van dezelfde Europese privacywetgeving…
Wat zijn de kenmerken van een rechtsstaat?

Wat zijn de kenmerken van een rechtsstaat?

Een rechtsstaat is een staat waar er grenzen worden gesteld aan de uitoefening van staatsmacht. Deze grenzen worden gesteld, zodat een staat niet overgaat tot een willekeurige uitvoering van de staats…
Legaliteitsbeginsel: geen bevoegdheid zonder wet

Legaliteitsbeginsel: geen bevoegdheid zonder wet

De betekenis van het legaliteitsbeginsel is dat de overheid niet mag ingrijpen in de rechten en vrijheden van burgers zonder dat daarvoor een wettelijke bevoegdheid bestaat: geen bevoegdheid zonder we…
Hoe kan je omgaan met een persoonlijke aanval?

Hoe kan je omgaan met een persoonlijke aanval?

Je kan door een persoonlijke aanval gekwetst worden en uit evenwicht raken. Dit is nog meer het geval wanneer de aanvaller iemand is die je dierbaar is. Een persoonlijke aanval is een aanval op iemand…
Waarom bestaat de Nederlandse wet?

Waarom bestaat de Nederlandse wet?

Volgens de 'klassiek-liberale rechtsstaat' heeft de Nederlandse wet 3 functies. Een van deze functies is het voorkomen dat de overheid op een willekeurige manier ingrijpt in de rechten en vrijheden va…